Hoeveel kost het kinderdagverblijf?

   Baby    Kosten kinderdagverblijf

Er is veel verschil tussen de kinderdagverblijven

Er zijn veel kinderdagverblijven in Nederland. Maar er zijn ook verschillen onderling. Het belangrijkste verschil is dat er kleine particuliere kinderdagverblijven zijn die meestal maar 1 of soms enkele vestigingen hebben. Daarnaast zijn er grote kinderdagverblijven die vele vestigingen hebben, vaak ook met meerdere locaties in een stad. Er is dan1 bestuur of directie, en elke vestiging heeft dan meestal zijn eigen locatiemanagers.

Er zijn kinderdagverblijven die uitsluitend werken met horizontale groepen. Dit wil zeggen dat de kinderen in dezelfde leeftijdsfase zitten. Ook zijn er kinderdagverblijven die verticale groepen hanteren. Kinderen van 0 tot 4 jaar (soms vanaf 1 jaar) zitten in dezelfde groep.

Ga altijd zelf kijken op het kinderdagverblijf en ga niet alleen af op de ervaringen van anderen. Ga zeker ook nog een keer kijken met je baby na je bevalling. Je kunt dan zien hoe ze met je kind omgaan en voor veel ouders voelt het dan ook anders dan wanneer ze gaan kijken als ze nog zwanger zijn.

Op veel kinderdagverblijven werken de leidsters parttime. Het is vervelend als je kind steeds andere gezichten ziet, dus vraag naar het aantal leidsters op de dagen dat jouw kind komt.

Investeer in de contacten met de leidsters. Probeer regelmatig iets langer te blijven voordat je naar je werk gaat. Zo bouw je een beetje een band op met diegene die heel wat uren per dag voor jouw kind zorgt.

Kosten kinderdagverblijf 2019

baby eerste dag op opvang

De kosten voor een kinderdagverblijf zijn sterk afhankelijk van hoeveel uren je afneemt. De tarieven liggen gewoonlijk tussen € 6,67 en € 7,68. Dit zijn de bruto bedragen.

Vaak moet je hele of halve dagdelen afnemen en dus ook de ongebruikte uren. De kinderdagverblijven hanteren allemaal andere openingstijden en sluitingstijden. Soms komen daar nog administratiekosten bij.

Indien je voldoende uren werkt en niet teveel salaris verdient, krijg je een deel, genaamd de kinderopvangtoeslag weer terug.

De overheid vergoedt in 2016 tot een maximaal uurtarief voor: dagopvang € 6,89; buitenschoolse opvang € 6,42, en gastouderopvang € 5,52.

Maatregelen kinderopvangtoeslag 2016

Informatie van de Rijksoverheid. Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2015/06/11/ontwerpbesluit-kinderopvangtoeslag-2016

Tegemoetkoming Rijk als percentage van de kosten van kinderopvang

Laag salaris

Tot een gezamenlijk toetsingsinkomen van € 18.176,- krijg je 90,7% van de bruto kosten vergoed voor je eerste kind en 93,3% voor je tweede kind.

Modaal salaris

Verdienen jullie een gezamenlijk toetsingsinkomen van € 35.000,- ,dan krijg je 78,2% van de bruto kosten vergoed voor je eerste kind en 91% voor je tweede kind.

Hoog salaris

Vanaf € 110.000,= krijg je voor het eerste kind 18% vergoed en 76,5% (aflopend tot 58,2% voor je tweede kind.

Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2016 toelichting

Voor 2016 worden geen nieuwe beleidsmaatregelen genomen met betrekking tot de kinderopvangtoeslag. De maatregelen die in dit besluit nader worden toegelicht, zijn: a. in stand houden vaste voet van 18% in de eerste kindtabel;
b. indexering inkomensklassen in toeslagtabel;
c. indexering van de maximaal te vergoeden uurprijzen (=maximum uurprijzen) dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang;
d. vervallen van de artikelen 5a en 7a;
e. wijziging van artikel 22b.

a. In stand houden vaste voet van 18% in de eerste kindtabel

Ieder jaar wordt bij besluit bepaald vanaf welk verzamelinkomen ouders een aanspraak hebben op kinderopvangtoeslag die minder dan 33,3% bedraagt van de kosten van kinderopvang tot aan de maximum uurprijs. Dit gebeurt op basis van artikel 1.8 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (hierna: Wko). In het derde en vierde lid van artikel 8 is daarom opgenomen vanaf welk (gezamenlijk) toetsinginkomen de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind minder dan 33,3% van de kosten van kinderopvang bedraagt en vanaf welk (gezamenlijk) toetsinginkomen de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind op 18% (het laagste toeslagpercentage in 2016) wordt gesteld.

De toetsingsinkomens van de inkomensklassen worden met ingang van 1 januari 2016 geïndexeerd. Dat betekent dat voor inkomens vanaf € 89.541 het toeslagpercentage minder dan 33,3% voor het eerste kind bedraagt en voor inkomens vanaf € 107.115 de kinderopvangtoeslag 18% van de kosten van kinderopvang voor het eerste kind bedraagt, zoals in artikel I, onderdeel D, wordt bepaald.

b. Indexering inkomensklassen in toeslagtabel

De inkomensklassen in de toeslagtabel worden voor 2016 geïndexeerd met 1,44%. Dit leidt tot de in de bijlage bij dit besluit opgenomen nieuwe kinderopvangtabel 2016, die onderdeel uitmaakt van het Besluit kinderopvangtoeslag (artikel I, onderdeel F). Hiermee wordt direct duidelijkheid gegeven over de inkomensklassen die gaan gelden in 2016 en kan een ministeriële regeling achterwege blijven.

c. Indexering van de maximaal te vergoeden uurprijzen (=maximum uurprijzen) dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang

De maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang worden vastgesteld op basis van een correctie op de indexering voor 2015 en de indexering voor 2016. De correctie op de indexering voor 2015 bedraagt -1,42%. Vervolgens worden de maximum uurprijzen verhoogd met het indexeringspercentage voor 2016. Het indexeringspercentage voor 2016 bedraagt 2,15%. Dit betekent dat de maximum uurprijzen netto met 0,7% worden verhoogd.

Het indexeringspercentage voor de maximum uurprijzen wordt berekend op basis van 80% van de ontwikkeling van de loonvoet bedrijven en 20% van de consumentenprijsindex zoals bekend gemaakt in het Centraal Economisch Plan (CEP). Voor de indexering in 2016 wordt uitgegaan van de cijfers in het CEP van het voorafgaande jaar (CEP 2015). Uit CEP 2015 blijkt tevens dat de geraamde ontwikkelingen qua loonvoet bedrijven en consumentenprijsindex voor 2015 aanzienlijk lager zijn dan vorig jaar in het CEP 2014 werd ingeschat. Hiermee wordt de geraamde ontwikkeling voor 2016 gecorrigeerd. Dit leidt per saldo tot een gematigde indexering van de maximum uurprijs voor 2016.

De maximum uurprijs voor de dagopvang wordt € 6,89, voor de buitenschoolse opvang € 6,42 en voor de gastouderopvang € 5,52 voor 2016 (artikel I, onderdeel A). Volgens artikel 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen worden deze bedragen jaarlijks bij ministeriële regeling vastgesteld. Door het rechtstreeks in deze algemene maatregel van bestuur op te nemen kan nu al duidelijkheid worden gegeven over de maximum uurprijzen en kan een ministeriële regeling aan het eind van het jaar achterwege blijven.

d. Vervallen van de artikelen 5a, 7a

De geëxpireerde artikelen 5a en 7a komen te vervallen. Artikel 5a betreft het niet aanpassen (indexeren) van de maximum uurprijs voor het jaar 2012. Artikel 7a betreft het niet aanpassen van de bedragen van de toetsingsinkomens in de tabel voor het jaar 2013.

e. Wijziging van artikel 22b

In artikel 22b is de overgangsbepaling voor een berekeningsjaar voorafgaand aan 2013 gewijzigd in een algemene overgangsbepaling. De overgangsbepaling bepaald dat het Besluit kinderopvangtoeslag, zoals dat gold op 31 december van een berekeningsjaar, van toepassing blijft op de kinderopvangtoeslagen en tegemoetkomingen in de kosten voor kinderopvang voor dat berekeningsjaar.

Zelf uitrekenen? Doe de proefberekening toeslagen van de overheid.

De eerste dagen op de kinderopvang

De eerste dagen dat je baby naar de kinderopvang zal gaan zal dat heel raar voor je zijn. Het merendeel van de moeders brengt met tranen in haar ogen en met het gevoel 'waarom doe ik dit' haar baby voor het eerst naar de kinderopvang. Je baby is dan ook nog zo klein en teer. Wees gerust. Dit gevoel hoort erbij. Het elastiekje tussen jou en je baby is nog zo kort. Na een weekje, als je baby ook weer netjes van zijn flesje drinkt en een beetje gewend is, ga je langzaam aan de voordelen zien. En na een maandje gaan jullie vrolijk naar de kinderopvang.

Brengen en halen

Omdat het wegbrengen van je baby best emotioneel is, kiezen veel ouders ervoor dat de vader het kindje naar de opvang brengt en de moeder het kindje weer ophaalt. Dan heeft de moeder even tijd samen met haar baby.

Huilen

Afscheid nemen is voor iedereen moeilijk. Zorg daarom dat het niet lang duurt. Neem kort afscheid van je kind, hoe langer net duurt, hoe moelijker het wordt. Voor het kind en jezelf. Geef je baby aan een lieve leidster, geef een kusje en ga meteen weg. Dat is voor je baby het gemakkelijkste. Een goede tip als je je baby hoort huilen, is om nog even een paar tellen om het hoekje te wachten. Dan hoor je (als het goed is) al heel snel dat je baby is afgeleid en stopt met huilen. Hoef jij ook niet met een rotgevoel naar je werk te gaan.

Tips voor een soepele start bij het kinderdagverblijf

  • Geef je baby iets van thuis mee zoals een knuffel(doekje) of een speentje.
  • Kom je kind op tijd brengen anders valt je kind midden in een activiteit en dat kan vervelend en/of verwarrend zijn.
  • Kom je kind op tijd halen. Je kind is hoogstwaarschijnlijk na deze lange dag moe en dan kan wachten erg moeilijk zijn.
  • Slapen op het kinderdagverblijf (kvd) is anders en luidruchtiger dan thuis. Probeer thuis al af en toe meer geluid te maken, tijdens het (in)slapen. Zo kan je kind een beetje wennen aan de nieuwe situatie.
  • Geef voldoende schone kleertjes en luiers mee.
  • Markeer duidelijk de persoonlijke eigendommen van je kind.

Schrijf je nu gratis in bij Kindje Klein

Vriendin worden van Kindje Klein! Meld je aan

Gerelateerd

Je reactie op Kosten kinderdagverblijf

Alleen op de knop 'Bericht plaatsen' klikken als je zelf de volledige inhoud hebt geschreven en akkoord gaat met de richtlijnen.