Mijn kind stopt met ademhalen

   Baby    Baby gezondheid    Baby stopt ademhaling

Mijn kind stopt met ademhalen

Er zijn kinderen die wanneer zij zich pijn doen, enorm schrikken of hun zin niet krijgen stoppen met ademhalen. Het wordt ook wel 'Breath-holding spell' genoemd. Je schrikt enorm als ouders. Je kindje kan blauw aanlopen of zelfs even zijn of haar bewustzijn verliezen. Het is doodeng om te zien! Is het ook zo zorgwekkend als het lijkt?

Wat is Breath-holding spell?

Breath-holding spell betekent, het (kort) vasthouden van de ademhaling. Het wordt ook wel respiratoire affectkramp genoemd. Het zijn kortdurende momenten waarin plotseling de ademhaling stopt tijdens de uitademingsfase. Vaak is het een reactie op een onplezierige ervaring. Je kind kan het bewustzijn verliezen, slap of juist stijf worden of blauw aanlopen. Meestal komt het kind snel weer bij kennis en gedraagt het zich weer als vanouds, alsof er niks is gebeurd.

Op welke leeftijd komt het voor?

Breath-holding spell treedt voornamelijk op bij kinderen tussen zes maanden en vijf jaar oud. Meestal zie je een piek aan het eind van het eerste en het begin van het tweede levensjaar. Dertig procent van de kinderen met breath-holding spell heeft één of meer familieleden met soortgelijke klachten.

Hoe ontstaat breath-holding spell?

Baby's en kinderen ontwikkelen zich heel snel. Elk kind ontwikkelt zijn eigen persoonlijkheid, komt in de peuterpubertijd en krijgt een eigen willetje. Wanneer het kind zijn of haar zin niet krijgt, kan het heel driftig en boos worden. Soms zijn kinderen zo boos dat ze gaan krijsen, gooien met spullen, slaan of gaan schreeuwen. Maar er zijn dus ook kinderen die de adem inhouden uit frustratie en woede. Doodeng!

Breath-holding spell kan een (tijdelijke) verminderde doorbloeding van de hersenen veroorzaken. Het zuurstof en het bloed dat moet worden aangevoerd naar de hersenen is tijdelijk verminderd. Dit tekort kan leiden tot flauwvallen, verstijving van het lichaam en spierschokken.

Door het overmatig huilen ontstaat er een situatie die vergelijkbaar is met een hyperventilatie-aanval. Alle bloedvaten, dus ook die naar en in de hersenen, de neiging zich samen te trekken. Daardoor zal de doorbloeding van de hersenen afnemen en kan dit leiden tot zuurstoftekort. Ook kan door het harde huilen de druk in de borstkas toenemen waardoor het hart minder goed kan pompen. De bloedtoevoer naar alle organen, en vooral naar de hersenen, kan belemmerd worden, wat kan zorgen voor zuurstoftekort.

Is het inhouden van de adem schadelijk?

Als ouder schrik je enorm wanneer je kind stopt met ademhalen. Soms duurt het inhouden van de adem minder dan 20 seconden, maar op het moment zelf lijkt het een eeuwigheid te duren. Je kind trekt wit weg en de lippen kunnen een beetje blauw worden.

Er zijn ook kinderen die het langer volhouden om de adem in te houden en raken even het bewustzijn kwijt. Maar niet snel daarna zal je kind automatisch meteen weer gaan ademen. Het inhouden van de ademhaling, het wegvallen en het bewustzijnsverlies zijn niet schadelijk voor de gezondheid van het kind. Als je dit voor de eerste keer meemaakt is het als ouder wel bijzonder eng.

Hoe vaak treedt Breath-holding spell op?

De hoeveelheid aanvallen van Breath-holding spell kan per kind variëren. Sommige kinderen hebben het éénmaal per jaar waar andere kinderen het elke dag zelfs meerdere keren kunnen hebben.

Kan ik het voorkomen?

Voorkomen kan helaas niet. Blijf kalm op het moment dat het gebeurt. Bij een eerste keer weet je niet wat er gebeurt en is kalm blijven niet zo gemakkelijk. Bij een tweede aanval weet je meestal wat je te wachten staat en ben je over het algemeen rustiger. Geef in ieder geval niet toe aan je kind wanneer het iets wil en overgaat in een driftbui.

Wanneer je probeert een tweede aanval te vermijden en aan de zin van het kind toegeeft leert het kind niet wat wel en niet mag. Blijf rustig en laat je kind rustig liggen om bij te komen. Wanneer het is bijgekomen ga je gewoon door tot de orde van de dag. Geef het vooral geen aandacht of ga er niet in mee. Het kind kan dan juist de aanvallen gebruiken om de aandacht te trekken.

Wanneer je niet durft af te wachten wanneer het kind weer bijkomt, doe dan een beetje koud water in de nek van het kindje. Ze schrikken van het koude water waardoor het kind weer gaat ademhalen. Blijf ten alle tijden zo kalm mogelijk en geef het geen enkele aandacht, dan zal het kind de volgende keer weten dat het geen zin heeft op deze manier de aandacht te trekken.

Moet ik naar de huisarts?

Het inhouden van de adem is de directe oorzaak van het bewustzijnsverlies. Zodra je kind buiten bewustzijn raakt en stopt met huilen, kan je kind weer ademhalen. De bloedvaten zullen zich weer verwijden en het hart zal weer goed gaan pompen als de druk in de borstkas afneemt. Bloed- en zuurstoftoevoer naar, onder andere, de hersenen zich herstellen en het bewustzijn zal terugkeren.

In principe hoef je dus niet direct naar een huisarts maar na een eerste incident kan ik me voorstellen dat je de huisarts belt om te vragen wat er aan de hand kan zijn. Je schrikt namelijk enorm! Het is meestal een (korte) periode waarin het kind de adem inhoudt, het gaat vanzelf weer over. De meeste kinderen groeien er langzaam overheen.

Wanneer een kind na de kleuterleeftijd nog steeds last van Breath Holding Spells heeft, dan is het raadzaam hulp van een arts of psycholoog in te roepen. Een arts zal diverse onderzoeken doen om uit te sluiten of het geen andere klachten zijn zoals epilepsie. Een psycholoog past gedragstherapie toe bij een kind met Breath Holding Spells. Het kind wordt gestimuleerd om het stoppen van ademhalen niet meer toe te passen wanneer hij boos, verdrietig of driftig is maar juist op een andere manier de boosheid te uiten.