Kinderopvang Monkey Donky in Groningen hanteert een positieve aanpak

   Baby    Kinderopvang    Kinderopvang Monkey Donky

Kinderopvang Monkey Donky in Groningen werkt met een positieve benadering van het kind. Wanneer kinderen iets doen wat niet mag, of wat niet de bedoeling is, wordt er niet gestraft! Het kind wordt geleerd hoe hij of zij zich op een andere manier kan gedragen, of hoe hij of zij iets op een andere manier kan aanpakken. Dit is een puur positieve benadering. Er wordt eveneens gekeken naar wat het kind al wel kan en niet naar wat het nog niet kan. Hierdoor wordt een kind meer gesterkt in zijn of haar eigenwaarde.

De Positieve Benadering is slechts één van de pijlers van Monkey Donky. Ze schenken ook veel aandacht aan Structuur, Respect, Affectie en Hechting. Structuur wordt aangeboden door een vast dagritme te hanteren, waarbij ook het komen en gaan een belangrijke onderdelen vormen. Dit schept duidelijkheid voor het kind. Grenzen stellen hoort hier natuurlijk ook bij. Zo herkennen kinderen de vaste patronen. Dit alles vormt een voorwaarde voor een goede sfeer.

Respect, Affectie en Hechting is eigenlijk onmisbaar in het leven van ieder kind. Het zorgt ervoor dat een kind zich veilig voelt. Hoe geef je zoiets vorm in een kinderdagverblijf? Monkey Donky zorgt ervoor dat er per groep steeds vaste medewerkers de kinderen begeleiden. Zo kan er een vertrouwensband worden opgebouwd tussen de pedagogische medewerker en het kind. Een positieve en respectvolle benadering en consequent handelen staan hierbij centraal.

Kinderen hebben een eigen wil en dit wordt ook gerespecteerd. De pedagogisch medewerkers sturen bij waar nodig, en corrigeren gedrag wat niet wenselijk is, maar tegelijkertijd wordt de eigenheid van het kind in zijn waarde gelaten. De zelfstandigheid van het kind wordt gestimuleerd. Het perfecte klimaat waarin een kind zich kan ontwikkelen en groeien!

Neem een kijkje bij Kinderopvang Monkey Donky

monkey donkey kinderopvang groningen

Wat kan je verwachten bij Monkey Donky?

  • Vertrouwde gezichten
    Vaste leiding zorgt voor rust op de groep en is goed voor de ontwikkeling van je kind.
  • Flexibiliteit & Snelle plaatsing
    Heb je per direct een nieuwe baan of werk je op uitzendbasis? Dan kun je je kind bij wijze van spreken vandaag nog naar de opvang brengen.
  • Unieke locaties
    Monkey Donky vindt het belangrijk dat kinderen zich bij hen thuis voelen op een van de drie locaties in Groningen!

Wanneer ontvang je een vergoeding van de gemeent Groningen?

Gaan je kinderen naar de kinderopvang? En heb je een minimum inkomen of een sociaal medische indicatie en woon je in de gemeente Groningen? Vraag dan een vergoeding bij de gemeente aan. De vergoeding is afhankelijk van je inkomen en situatie. Je kan ook kinderopvangtoeslag van het Rijk ontvangen. Let erop dat je dan gebruik maakt van kindervang die in het Landelijke register kinderopvang staat.