Kinderopvangtoeslag

   Baby    Kinderopvang    Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag wijzigingen 2023

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is in 2023 niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Je moet wel werken.

De maximum uurprijs voor de gastouderopvang wordt verlaagd met € 0,15. Dit is omdat de kosten van toezicht en handhaving van kinderopvang voor de gemeenten zijn gestegen. De daadwerkelijke uurtarieven en de maximale uurtarieven komen steeds verder uit elkaar te liggen.

NIEUW: Het kabinet heeft half december 2022 besloten om de maximum uurprijs voor kinderopvangkosten extra te verhogen. Daardoor krijgen ouders een hogere vergoeding via de kinderopvangtoeslag, wegens de hoge inflatie in 2022. De maximale vergoedingen per uur worden:

 • in 2023 voor de dagopvang € 9,06;
 • in 2023 voor de buitenschoolse opvang € 7,79;
 • in 2023 voor de gastouderopvang € 6,80.

Heb je teveel kinderopvangtoeslag gehad, dan hoef je alleen bij een bedrag van 98,- of hoger verschil terug te betalen. Voorheen was dit 48,-.

Check altijd op de site van de overheid de laatste informatie.

Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, hangt af van je inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. De peuterspeelzalen behoren tot de kinderopvang. Ook hiervoor kun je kinderopvangtoeslag krijgen, als je aan de voorwaarden voldoet.

Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?

Dit hangt af van de hoogte van je gezamelijke inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Je kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Ik stop met werken

Je hebt nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag, vanaf de dag dat je niet meer werkt. Wel zo fijn. Je hoeft je toeslag dus ook niet meteen stop te zetten terwijl je op zoek bent naar een nieuwe baan. Hoeveel uur je werkt doet er niet meer toe, wel dat je werkt.

Voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2023

Je kunt kinderopvangtoeslag krijgen als jij en je toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of je onderhoudt je kind in belangrijke mate. Het kind woont ook bij jou;
 • Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Oppas in bijvoorbeeld een winkelcentrum is geen geregistreerde kinderopvang;
 • Je hebt een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar;
 • Jij en je toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
 • Je werkt, studeert en volgt een erkende opleiding of volgt een traject om werk te vinden. Of je volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor je toeslagpartner. Je hoeft niet per se een vaste baan te hebben. Het gaat erom dat je werkt. Dus ook als zzp’er, freelancer of artiest kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Of als je een onderneming hebt of meewerkt in de zaak van je partner.

Wie krijgt kinderopvangtoeslag in 2023?

Gaan je kinderen naar de kinderopvang? Dan kun je kinderopvangtoeslag krijgen als:

 • Je werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor je partner. Wordt je dit jaar werkloos of stop je met werken? Het aantal maanden waarvoor je nog recht op kinderopvangtoeslag houdt is 3 maanden.
 • Je kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat.
 • Zie alle kinderopvangtoeslag voorwaarden.

Maximumuurtarief kinderopvangtoeslag 2023

De overheid vergoedt de kosten voor kinderopvang tot een maximaal bedrag. Dit is het maximumuurtarief. Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang.

Dagopvang in Kindercentrum - Maximum uurtarief € 9,06 in 2023
Dagopvang bij Gastouderopvang - Maximum uurtarief € 6,80 in 2023

Buitenschoolse opvang (BSO) in Kindercentrum - Maximum uurtarief € 7,79 in 2023
Buitenschoolse opvang (BSO) bij Gastouderopvang - Maximum uurtarief € 6,80 in 2023

Geregistreerde kinderopvang

Je bepaalt zelf naar welke kinderopvang je kind gaat. Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet het kindercentrum of gastouderbureau wel geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Ook de gastouder en de gastouderlocatie moeten in het LRKP geregistreerd zijn.

Kinderopvangtoeslag berekenen 2023

Je kunt een proefberekening toeslagen maken met Proefberekening toeslagen.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen op de website van de Belastingdienst. Dit moet je doen binnen 3 maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loop je kinderopvangtoeslag mis.

Tegemoetkoming Rijk als percentage van de kosten van kinderopvang in 2023

Laag salaris

Tot een gezamenlijk toetsingsinkomen van € 26.066,= krijg je 96% van de bruto kosten vergoed voor je eerste kind en 96% voor je tweede en volgende kind.

Modaal salaris

Verdienen jullie een gezamenlijk toetsingsinkomen van € 36.000,= ,dan krijg je 90,4% van de bruto kosten vergoed voor je eerste kind en 94,5% voor je tweede kind.

Hoog salaris

Vanaf € 132.251,= krijg je voor het eerste kind 33,3% vergoed en 82,9% voor je tweede en volgende kind.

Zelf uitrekenen? Doe de proefberekening toeslagen van de overheid.