Kinderopvangtoeslag

   Baby    Kinderopvang    Kinderopvangtoeslag

Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, hangt af van je inkomen, van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en van het aantal opvanguren waarvoor je recht op kinderopvangtoeslag hebt.

Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?

Dit hangt af van de hoogte van je gezamelijke inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Je kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Kinderopvangtoeslag wijzigingen 2017

De maximale vergoeding per uur gaat omhoog. Dit is omdat de kosten van kinderopvang zijn gestegen.

Ik stop met werken

Werk je in loondienst en stop je met werken of wordt je werkloos? Of stop je met je onderneming en ben je niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Gaat je kind nog naar de kinderopvang? Dan heb je nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Je moet daarbij uitgaan van het aantal uren dat je werkte in de maand voordat je stopte. Deze 6 maanden gaan in op de 1e dag dat je niet meer werkt. Dit geldt ook voor je toeslagpartner.

Voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2019

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u en uw toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus.
 • U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten.
 • U betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is uw eigen bijdrage.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
 • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
 • Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.
 • Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Wie krijgt kinderopvangtoeslag in 2019?

Gaan je kinderen naar de kinderopvang? Dan kun je kinderopvangtoeslag krijgen als:

 • Je werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor je partner. Wordt je dit jaar werkloos of stopt u met werken? Het aantal maanden waarvoor je nog recht op kinderopvangtoeslag houdt is 6 maanden.
 • Je kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat.
 • Zie alle kinderopvangtoeslag voorwaarden.

Maximumuurtarief kinderopvangtoeslag 2019

De overheid vergoedt de kosten voor kinderopvang tot een maximaal bedrag. Dit is het maximumuurtarief. Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang.

Dagopvang in Kindercentrum - Maximum uurtarief € 8,02 in 2019
Dagopvang bij Gastouderopvang - Maximum uurtarief € 6,15 in 2019

Buitenschoolse opvang (BSO) in Kindercentrum - Maximum uurtarief € 6,89 in 2019
Buitenschoolse opvang (BSO) bij Gastouderopvang - Maximum uurtarief € 6,15 in 2019

Geregistreerde kinderopvang

Je bepaalt zelf naar welke kinderopvang je kind gaat. Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet het kindercentrum of gastouderbureau wel geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Ook de gastouder en de gastouderlocatie moeten in het LRKP geregistreerd zijn.

Kinderopvangtoeslag berekenen 2019

Je kunt een toeslag aanvragen met Mijn toeslagen.

Tegemoetkoming Rijk als percentage van de kosten van kinderopvang in 2019

Laag salaris

Tot een gezamenlijk toetsingsinkomen van € 19.434,- krijg je 96% van de bruto kosten vergoed voor je eerste kind en 96% voor je tweede kind.

Modaal salaris

Verdienen jullie een gezamenlijk toetsingsinkomen van € 36.000,- ,dan krijg je 88% van de bruto kosten vergoed voor je eerste kind en 95% voor je tweede kind.

Hoog salaris

Vanaf € 124.000,= krijg je voor het eerste kind 33% vergoed en 82% (aflopend tot 67,6% voor je tweede kind.

Zelf uitrekenen? Doe de proefberekening toeslagen van de overheid.

Grootste kinderopvang wijzigingen 2019

Kinderopvang voor kleine kinderen wordt duurder in 2019, omdat vanaf 1 januari 2019 per pedagogisch medewerker nog maar drie baby’s in de opvang zijn toegestaan. Voor oudere kinderen zijn per pedagogisch medewerker twaalf kinderen toegestaan.

Schrijf je nu gratis in bij Kindje Klein

Vriendin worden van Kindje Klein! Meld je aan

Je reactie op Kinderopvangtoeslag

Alleen op de knop 'Bericht plaatsen' klikken als je zelf de volledige inhoud hebt geschreven en akkoord gaat met de richtlijnen.