Kinderopvangtoeslag

   Baby    Kinderopvang    Kinderopvangtoeslag

Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, hangt af van je inkomen, van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en van het aantal opvanguren waarvoor je recht op kinderopvangtoeslag hebt. Sinds 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderopvang. Ook hiervoor kun je kinderopvangtoeslag krijgen, als je aan de voorwaarden voldoet.

Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?

Dit hangt af van de hoogte van je gezamelijke inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Je kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Kinderopvangtoeslag wijzigingen 2020

De maximale vergoeding per uur gaat omhoog. Dit is omdat de kosten van kinderopvang zijn gestegen.

Ik stop met werken

Werk je in loondienst en stop je met werken of wordt je werkloos? Of stop je met je onderneming en ben je niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Gaat je kind nog naar de kinderopvang? Dan heb je nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Je moet daarbij uitgaan van het aantal uren dat je werkte in de maand voordat je stopte. Deze 3 maanden gaan in op de 1e dag dat je niet meer werkt. Dit geldt ook voor je toeslagpartner.

Voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2020

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u en uw toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate;
  • Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Oppas in bijvoorbeeld een winkelcentrum is geen geregistreerde kinderopvang;
  • U heeft een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar;
  • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.

Wie krijgt kinderopvangtoeslag in 2020?

Gaan je kinderen naar de kinderopvang? Dan kun je kinderopvangtoeslag krijgen als:

  • Je werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor je partner. Wordt je dit jaar werkloos of stopt u met werken? Het aantal maanden waarvoor je nog recht op kinderopvangtoeslag houdt is 3 maanden.
  • Je kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat.
  • Zie alle kinderopvangtoeslag voorwaarden.

Maximumuurtarief kinderopvangtoeslag 2020

De overheid vergoedt de kosten voor kinderopvang tot een maximaal bedrag. Dit is het maximumuurtarief. Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang.

Dagopvang in Kindercentrum - Maximum uurtarief € 8,17 in 2020
Dagopvang bij Gastouderopvang - Maximum uurtarief € 6,27 in 2020

Buitenschoolse opvang (BSO) in Kindercentrum - Maximum uurtarief € 7,02 in 2020
Buitenschoolse opvang (BSO) bij Gastouderopvang - Maximum uurtarief € 6,27 in 2020

Geregistreerde kinderopvang

Je bepaalt zelf naar welke kinderopvang je kind gaat. Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet het kindercentrum of gastouderbureau wel geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Ook de gastouder en de gastouderlocatie moeten in het LRKP geregistreerd zijn.

Kinderopvangtoeslag berekenen 2020

Je kunt een proefberekening toeslagen maken met Proefberekening toeslagen.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen op de website van de Belastingdienst. Dit moet je doen binnen 3 maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loop je kinderopvangtoeslag mis.

Tegemoetkoming Rijk als percentage van de kosten van kinderopvang in 2020

Laag salaris

Tot een gezamenlijk toetsingsinkomen van € 19.890,- krijg je 96% van de bruto kosten vergoed voor je eerste kind en 96% voor je tweede kind.

Modaal salaris

Verdienen jullie een gezamenlijk toetsingsinkomen van € 36.000,- ,dan krijg je 89,7% van de bruto kosten vergoed voor je eerste kind en 94,6% voor je tweede kind.

Hoog salaris

Vanaf € 130.038,= krijg je voor het eerste kind 33,3% vergoed en 82,5% (aflopend tot 67,6% voor je tweede kind.

Zelf uitrekenen? Doe de proefberekening toeslagen van de overheid.

Grootste kinderopvang wijzigingen 2020

De maximum uurtarieven stijgen met 1,89 % wegens de verwachte indexering (inflatie) 2020 en correctie op de werkelijke indexering 2019. Verder verandert er weinig.

Schrijf je nu gratis in bij Kindje Klein

Vriendin worden van Kindje Klein! Meld je aan