Hoeveel vrouwen geven borstvoeding? Borstvoeding in cijfers

   Baby    Borstvoeding en fles    Percentage geeft borstvoeding?

Ruim 80% van de pasgeboren baby's krijgt uitsluitend borstvoeding

Bron: Nationaal Kompas Volksgezondheid (RIVM)

In Nederland begint een groot deel van de moeders direct na de geboorte met het geven van borstvoeding. Het percentage moeders dat borstvoeding geeft neemt af met de leeftijd van de zuigeling. In 2007 gaf 81% van de moeders direct na de geboorte van hun kind uitsluitend borstvoeding. Een maand na de geboorte gaf nog 48% van de moeders volledige borstvoeding, drie maanden na de geboorte 30% en vijf maanden na de geboorte nog 23% (Lanting & Van Wouwe, 2007).

Ruim 13% van zuigelingen krijgt de eerste vijf maanden gedeeltelijk borstvoeding

Het percentage zuigelingen dat in 2007 gemengde voeding (combinatie borst- en flesvoeding) kreeg was 13% in de eerste drie maanden en 14% in de maanden vier en vijf na de geboorte (Lanting & Van Wouwe, 2007).

Aantal zuigelingen dat borstvoeding krijgt iets gestegen

Het percentage moeders dat start met borstvoeding ligt in de periode na 2000 op ongeveer 80%. In de jaren daaraan voorafgaand (1996-2000) varieerde dit percentage van 70 tot 77% (Lanting & Van Wouwe, 2007). Uit gegevens van het CBS blijkt dat ook het percentage zuigelingen dat volledig of gedeeltelijk borstvoeding krijgt, in de periode na 2000 hoger ligt dan in de periode daarvoor (vanaf 1989). Dit geldt zowel direct na de geboorte, als na drie en na zes maanden (bron CBS StatLine).

Van de periode 2011/2013 is alleen het percentage Vanaf geboorte borstvoeding bekend. Dit is 73,5% en is ietwat gedaald, daar het in 2001/2003 nog 74,6% was. Helaas is daarna deze statistiek door CBS niet meer bijgehouden.

borstvoeding in aantallen CBS

Oudere moeders geven langer borstvoeding

Sinds 1989 neemt het aantal vrouwen dat borstvoeding geeft toe. Begin jaren negentig kregen twee op de drie baby’s direct na de geboorte borstvoeding, vanaf 2001 zijn dit er drie op de vier. Vooral oudere moeders blijven langer zelf voeden. Van de baby’s van 6 maanden met een moeder van 35-44 jaar krijgt 38 procent nog borstvoeding. Bij jongere moeders (15-24 jaar) is dit 23 procent. Hoogopgeleide vrouwen geven langer borstvoeding. 45 procent van de hoogopgeleiden voeden hun baby van 6 maanden nog met de borst. Bij laagopgeleiden is dit 26 procent (bron CBS).

Uit gegevens van het CBS blijkt dat ook het percentage zuigelingen dat volledig of gedeeltelijk borstvoeding krijgt, in de periode na 2000 hoger ligt dan in de periode daarvoor. Dit geldt zowel direct na de geboorte, als na drie en na zes maanden (bron CBS StatLine).

Schrijf je nu gratis in bij Kindje Klein

Vriendin worden van Kindje Klein! Meld je aan