Ouderschapsverlof en andere verlofregelingen

   Mama    Mama aan het werk met een baby    Verlofregelingen

Er verandert geregeld het één en ander op dit gebied. Informeer dus altijd naar de actuele informatie. Infolijn postbus 51 • tel 0800-8051 • www.postbus51.nl of kijk voor meer informatie op www.szw.nl

Je bent inmiddels 21 weken zwanger en hebt waarschijnlijk al een idee hoe je straks na de bevalling werk, kind, partner, huishouden en andere activiteiten wilt gaan combineren. Wanneer je hier nog niet over hebt nagedacht wordt het tijd dit te gaan doen.

Werken na je bevalling

De eerste weken na je bevalling lijkt je leven alleen nog te bestaan uit voedingen, huiltjes, lachjes en nog eens voedingen. En dan zie je in je agenda dat je zwangerschapsverlof er bijna op zit. Sommige vrouwen kunnen bijna niet wachten om weer wat anders om handen te hebben, terwijl andere vrouwen er nog helemaal niet aan toe zijn om te gaan werken. Of misschien heb je besloten om te stoppen met werken en vliegen de muren nu al op je af. Het blijft allemaal koffiedik kijken want je weet van te voren echt niet hoe je het straks allemaal gaat ervaren. Tegenwoordig zijn er ook steeds meer vrouwen die moeten blijven werken om het financieel nog een beetje leuk te hebben. Anderzijds zijn er steeds meer regelingen die je helpen om werk en gezin te combineren.

Alle verlofregelingen op een rijtje: (Deze regelingen veranderen nogal eens. Laat je het me weten als er een verlofregeling veranderd is?)

Het zwangerschapsverlof

Het zwangerschapsverlof is 16 weken, variabel opneembaar van 6 weken voor de bevalling tot 4 weken daarvoor. Beval je te laat dan krijg je deze tijd erbij. Meer over je zwangerschapsverlof lees je hier.

Partner

Ga eens samen met je partner aan tafel zitten en bespreek hoe jullie het na de bevalling willen gaan regelen samen. Wanneer je hier samen uit bent is het goed ook het financiële plaatje eraan te koppelen. Denk daarbij naast het inkomen ook aan de extra kosten die je hebt.

  • Uitgaven voor de baby (voeding, kleding etc)
  • Kosten voor eventuele opvang
  • Ook verborgen kosten kun je meenemen. Wanneer één of beide ouders minder gaan werken of wanneer er bij jou thuis door iemand wordt opgepast zul je meer water, electriciteit en gas gaan verbruiken in een jaar.

Kraamverlof

Je partner krijgt meestal 2 dagen verlof van zijn werkgever. Een dag is bedoeld voor de bevalling, de andere om zijn kind aan te geven bij de burgerlijke stand. In sommige CAO, s zijn betere regelingen zijn vastgelegd. Meestal echter krijgen partners dus twee dagen de tijd om aan hun nieuwe leven te wennen. Lees verder over de bevalling, de aangifte van de geboorte van je baby en andere regelzaken.

Ouderschapsverlof

Nadat je een jaar in dienst bent, heb je recht op ouderschapsverlof. Zowel jij als je partner kunnen dit verlof opnemen tot je kind 8 jaar is. Sinds 1 januari 2009 heb je recht op ouderschapsverlof van 26 maal je wekelijkse arbeidsduur. Wanneer je bij de overheid werkt en in bepaalde CAO’s krijg je ouderschapsverlof gedeeltelijk doorbetaald. Bij de meeste werkgevers zal dit voor je eigen rekening komen. Je werkgever kan ouderschapsverlof niet weigeren. Je dient minimaal 2 maanden voor ingang van het verlof dit aan te geven bij je werkgever. Wees ook alert bij deze regeling op bijvoorbeeld je pensioen opbouw en andere sociale verzekeringen.

Blijvend minder werken

werken met kind

Wanneer je in een bedrijf werkt met 10 of meer personeelsleden kan je werkgever parttime werken alleen in specifieke omstandigheden weigeren. Wanneer er minder dan 10 mensen in een bedrijf werkzaam zijn moet dit bedrijf een eigen regeling hebben voor aanpassing van de arbeidsduur.

Verlofsparen

Je vakantiedagen mag je maximaal 5 jaar opsparen, tenzij dit anders is geregeld in je CAO.

Afspraken met je werkgever vastleggen

Wanneer je met je werkgever afspraken hebt gemaakt over de invulling van je baan na je bevalling doe je er verstandig aan dit vast te leggen. Denk hierbij aan welke dagen je gaat werken en welke tijden.

Kort verlofzorg

Werknemers kunnen onbetaald verlof opnemen om te zorgen voor een zieke partner, kind of ouder. De totale duur van dit zorgverlof is maximaal 10 dagen bij een fulltime dienstverband in een periode van 12 achtereenvolgende maanden. Voorwaarde is dat je de enige bent die voor de zieke kan zorgen. Tenminste 70% van het loon dient doorbetaald te worden. In je CAO kunnen ook andere regelingen hierover staan. De werkgever kan vanwege zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang weigeren.

Calamiteitenverlof

Dit is bedoeld voor noodgevallen, als je bijvoorbeeld je kind van de crèche moet gaan halen omdat het ziek is. Dit is puur voor een beperkte tijd. Een paar uur of hooguit enkele dagen. Voor je kind van het dagverblijf ophalen kun je natuurlijk geen dagen wegblijven maar hooguit enkele uurtjes. Er kunnen zich echter onvoorziene situaties voordoen waarin je hierop een beroep zou kunnen doen. Tijdens calamiteitenverlof moet u werkgever u doorbetalen. Voor al deze regelingen geldt, kijk goed hoe je sociale verzekeringen en pensioen tijdens deze periode is geregeld. Kijk altijd je eigen CAO ook na. Die kunnen soms verder gaan dan landelijke afspraken maar soms ook minder ver.

Waar moet je nog meer aan denken?

  • Ga je na je verlof minder werken, hou dan nu al rekening met de dagen waarop je straks. Veel basisscholen zijn op woensdag en soms vrijdagmiddag vrij. Het lijkt nu misschien nog ver weg, het is echter zo om en dan zit je misschien weer met een nieuw opvangdilemma.
  • Ben je door nachtvoedingen, lichamelijke en geestelijke overbelasting nog helemaal niet de oude, meld je dan ziek en ga geen vakantiedagen opnemen.
  • Ga je na je bevalling bijvoorbeeld 3 dagen werken dan kun je er ook voor kiezen om langzaam aan te beginnen. Bijvoorbeeld de eerste week na je terugkomst 1 dag, de volgende week 2 dagen en daarna weer 3. Zo kun je langzaam terug komen in je werkritme en kan je baby ook wennen aan je afwezigheid.

Op papier heb je dan alles geregeld voor de periode na je bevalling. Probeer echter zo open minded mogelijk aan je leven met je baby te beginnen. Soms loopt het exact zoals je had gehoopt maar het kan ook heel anders gaan. Misschien vind je het achteraf helemaal niet prettig om te werken of voel je je niet prettig bij de opvang waarvoor je gekozen hebt. Misschien verloopt de genezing niet zo snel als je had gehoopt of zijn er andere onvoorziene zaken. Ga in ieder geval af op je gevoel. Je bewandelt nieuw terrein, als je terug wilt komen op eerder gemaakte beslissingen is dit goed denkbaar. Je weet pas hoe iets voelt wanneer het daadwerkelijk aan de orde is.

Kinderopvang

kinderopvang

Kinderopvang houdt in dat anderen voor uw kinderen zorgen op de momenten dat u werkt of een studie volgt. Uw kinderen kunnen worden opgevangen in een kinderdagverblijf, op school, bij een gastouder of bij u thuis. De gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD), de gemeente en de overheid bewaken de kwaliteit van de kinderopvang. Ook heeft een kinderopvangcentrum altijd een oudercommissie die het bestuur van het kinderopvangcentrum advies geeft. Maakt u gebruik van geregistreerde kinderopvang, dan krijgt u mogelijk kinderopvangtoeslag. In de Wet kinderopvang staan de regels voor de kwaliteit, het toezicht op de kwaliteit en de financiering van kinderopvang. Meer informatie over kinderopvang kun je hier vinden.

Schrijf je nu in bij Kindje Klein

Vriendin worden van Kindje Klein! Meld je aan